Bestyrelse

Formand:
Ib Mortensen
Tarmvej 142
6893 Hemmet
Tlf: 9737 5282 mobil: 3031 5961
Mail: ibm@mortensen.mail.dk

Kasserer:
Bjarne Simonsen
Vibevej 32
6880 Tarm
Tlf: 9737 1263
Mail: mogbsimonsen@turbopost.dk
       

Flyveleder og
A-certifikat kontrollant:

Morten Laugesen
Strandvejen 236
6854 Henne
Mobil: 2368 2244
Mail: morten@laugesen.nu

Sekretær:
Ivan Kristensen
Vardevej 21
6880 Tarm
Tlf: 97371693 mobil: 2364 9693
Mail: sonjaogivan@gmail.com
       

Bestyrelse:
Hans Kr. Sørensen
Tyttebærvej 56
6870 Ølgod
Mobil: 2295 1769
Mail: kedde@koiihaven.dk

Web-ansvarlig (ikke bestyrelse )
Erik Kristensen
Skovtoften 6
6900 Skjern
Mobil: 3110 0364
Mail: erik@vestjyskmodelflyveklub.dk